Sekretariát ředitele


sekretářka:
Ing. Marie Pešková
tel.: 569 472 203
e-mail: marie.bulankova@onhb.cz


asistentka ředitele:
Bc. Šárka KLOFÁČOVÁ
tel.: 569 472 202

email: sarka.klofacova@onhb.cz


 

Kde nás najdete

Budova č. 13 - ředitelství, 3. nadzemní podlaží

Sekretariát ředitele zajišťuje:

 • organizaci  pracovních schůzek ředitele
 • agendu spojenou se zajišťováním a kontrolou úkolů vyplývajících z řídící činnosti ředitele
 • stylizaci písemností
 • evidenci, přípravu a svolávání porad včetně zápisů
 • evidenci a distribuci vnitroorganizačních předpisů
 • zajišťuje styk s komerčním pojišťovacím ústavem, hlášení pojistných událostí a veškerou agendu týkající se pojištění majetku a odpovědností, to vše v součinnosti s právním oddělením a technikem BOZP a PO.
 • v rozsahu stanoveném ředitelem zajišťuje písemnosti dalších členů vedení nemocnice
 • spravuje a aktualizuje webové stránky nemocnice v součinnosti s tiskovou mluvčí nemocnice
 • administruje stížnostní agendu dle pokynů kanceláře ombudsmana a ředitele nemocnice
 • podílí se na přípravě prezentací na porady výkonného vedení, porady primářů a vrchních sester
 • je zodpovědný za formální přípravu, aktualizaci, správu a distribuci vnitřních předpisů, vydaných vedením nemocnice
 • je zodpovědný za evidenci smluv a dalších písemností
 • společně s tiskovou mluvčí zajišťuje organizaci seminářů a dalších vzdělávacích akcí, připravuje prezentace,
 • vyhodnocuje dotazníkové akce
 • shromažďuje písemné či jiné materiály, vyžádané vedením nemocnice od pověřených osob (primářů, vrchních sester atd.)

Podatelna Nemocnice Havlíčkův Brod