Dodávka léčivých přípravků ATC skupiny BO3XA-jiná antianemika


                                              soubor výzvy              
                                                     vyzva.gif
                                                   příloha
 Evidenční číslo zakázky:  VZ / 1 / 2008
 Předmět veřejné zakázky: Dodávka léčivých přípravků ATC skupiny BO3XA-jiná antianemika
 Druh veřejné zakázky:  podlimitní veřejná zakázka
 Způsob zadání:  výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:  21.1.2008
 Termín podání nabídek:  21.2.2008 do 8:00 hod.
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Ing. Jiří Weisshaupt,Bc.
 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 tel.: 569 472 199
 fax: 569 421 982
 email:jiri.weisshaupt@onhb.cz
 Seznam uchazečů:
Pharmos, a.s.,Kladská 916, Hradec Králové 500 03
Jihlavská lékárnická, s.r.o., Pacovská 73, Jihlava 586 01
Johnson &Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha 5 
 Vybraný uchazeč:
Johnson &Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha 5 
 Celková suma:  předpokládaná cena 1.798.500,-Kč
 Termín zahájení plnění: 1.4.2008
 Termín ukončení plnění: 1.4.2009
 Celková konečná suma: průběžné dodávky 
 Skutečný termín zahájení plnění: 1.6.2008 
 Skutečný termín ukončení plnění: 1.11.2009 
 Poznámka: