RADIAČNÍ ONKOLOGIE


 

Primář: MUDr. František Lehanka
569 472 391, 577
frantisek.lehanka@onhb.cz
Vrchní sestra pověřená vedením: Mgr. Petra Chymová DiS. 
569 472 346
petra.chymova@onhb.cz


Zástupce primáře:

MUDr. Helena Štěpánková
569 472 394
helena.stepankova@onhb.cz

Lékaři: MUDr. Ivana Havlíčková
ivana.havlickova@onhb.cz


Onkologie je obor, který se zabývá léčbou a ošetřováním nádorových onemocnění. Jedná se o obor multidisciplinární s cílem komplexní péče o nádorová onemocnění. Léčba na našem oddělení probíhá převážně v ambulantním režimu, indikovaní pacienti jsou hospitalizováni v rámci naší nemocnice. Součástí našeho pracoviště je také radiologie zaměřená na léčbu pomocí radioterapie (ozařování). Tým lékařů a sester na našem oddělení se snaží o nemocného a jeho rodinu pečovat nejen profesionálně, ale také s hlubokým lidským přístupem.
Radiační a klinická onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod je součástí Komplexního onkologického centra Vysočina - https://www.nemji.cz/kooperujici-onkologicka-skupina-kraje-vysocina/ms-6907/p1=6907 
Naše oddělení má pro pacienty připraveny vlastní webové stránky, které naleznete na http://onkohb.webnode.cz/

CERTIFIKÁT o provedení externího klinického auditu VF


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.12

Telefonická spojení:

objednání - klinická onkologie 569 472 394, 569 472 512
objednání - příjmová amb. a podávání chemoterapie 569 472 513, 569 472 514
objednání - radioterapie 569 472 237
ozařovny laborantky 569 472 516, 569 472 393
pokoj lékařů 569 472 576
onkologický stacionář 569 472 579

NABÍZÍME

Léčbu nádorovou
A) solidních nádorů
- zažívacího traktu, urologické nádory, nádory prsu, gynekologické nádory, nádory plic, sarkomy měkkých tkání

léčíme je metodou:
radikální – chemoterapie, radioterapie, hormonoterapie, imunoterapie
léčba paliativní - podpůrná, analgetická

B) hematologických malignit
- lymfomů (ve spolupráci s hematoonkologickým centrem Hradec Králové)
- plazmocytomů (ve spolupráci s transplatačním centrem Brno-Bohunice)

Léčbu nenádorovou
Jedná se o léčbu protibolestivou, protizánětlivou, léčbu degenerativních poruch pohybového aparátu (patní ostruhy, bolesti při artrózách, artritidách).

Konzultaci onkologických stavů

Dále nabízíme

  • Využití přístroje Pneuven - léčba tímto přístrojem je používána u pacientů s lymfedémem (mízním otokem končetin)
  • Možnost proplachu portů zavedených i na jiných pracovištích než v naší nemocnici
  • Sestry provádí edukaci pacientů: poučení o léčbě, cvičení po operacích, pomoc stomikům, pomoc v oblasti životosprávy během léčby
  • Možnost zakoupení epitézy pro pacientky po operaci prsu, po předchozí domluvě na tel.č. 569 472 512.

Všechny sestry a laborantky na našem oddělení jsou „registrovány“ - což znamená, že mohou pracovat samostatně bez odborného dohledu a pravidelně se vzdělávají ve svém oboru.

PROVOZ ODDĚLENÍ

budova onkologie


INFORMACE PRO PACIENTY

Vážení a milí pacienti, onkologická léčba v naší nemocnici je od roku 2013 poskytována kompletně v ambulantním režimu. Spektrum péče je plně zachováno.

Vše s Vámi probere osobně ošetřující lékař při návštěvě ambulance. Dlouhodobě poskytujeme vysoce kvalitní a erudovanou péči onkologickým pacientům nejen z regionu Havlíčkobrodska.


Děkujeme Vám za přízeň a důvěru, kterou nám projevujete a i nadále jsme tu jen pro Vás!

Spektra péče


Jak je léčba indikována
Chemoterapie
Protinádorová radioterapie
Paliativní radioterapie
Nenádorová radioterapie

 

ambulance fotogalerie nahoru