Kde nás najdete


Doprava do nemocnice


a) autem (mapa Havlíčkova Brodu)

 • Dopravní značení v Havlíčkově Brodě nasměruje řidiče na příjezd do nemocnice z Havlíčkovy ulice. Podle tohoto značení přijedete před závoru u interny.
 • Do objektu nemocnice smějí vjíždět pouze vozidla DZS, zdravotnické záchranné služby, zásobování, zaměstnanci s povolením a vozidla, která přivážejí nebo budou odvážet pacienty s omezenou pohyblivostí.
 • Řidiči, přivážející pacienty, požádají o otevření závory obsluhu přes označený mikrofon, umístěný na středovém sloupku před závorou.
 • Řidiči ostatních vozidel jsou dopravním značením navigováni na odstavné parkoviště v těsné blízkosti nové přístavby nemocnice.

b) autobusem + vlakem

 • Městskou hromadnou dopravou přijedete na zastávky v Husově ulici nebo na zastávku v Havlíčkově ulici. Obě tyto zastávky jsou v těsné blízkosti nemocnice

Parkoviště pro návštěvy

 • se nachází v prostoru mezi psychiatrickou léčebnou a nemocnicí (poblíž hlavního vchodu)

Informační centrum

 • při vstupu do  vchodu hlavní budovy je umístěno informační centrum pro pacienty a ostatní veřejnost,
 • pracovnice informačního centra podává na požádání návštěvníkům nemocnice všeobecné informace o nemocnici a vyhledává v počítači základní informace o pacientech – umístění na oddělení, číslo pokoje,
 • informuje o rozmístění jednotlivých oddělení a ordinačních dobách odborných ambulancí,
 • neposkytuje informace o zdravotním stavu pacienta - ty podává pouze ošetřující lékař.

  Plánek areálu nemocnice

nahoru