Veřejně přístupný internet


 WIFI bezdrátová síť ROWANet-Public

Síť Krajského úřadu Kraje Vysočina, která slouží primárně pro pacienty. Přihlášení je realizováno pomocí webového portálu, který se otevře automaticky po připojení k síti. Platnost přihlášení pro dané zařízení je 30 dní (po tuto dobu není nutné znovu žádat o přihlašovací údaje, nebo pomocí nich realizovat přihlášení). K ověření je možné využít:

  1. Přihlášení pomocí účtu Google
  2. Přihlášení pomocí účtu Facebook
  3. Přihlášení pomocí SMS zprávy

Vzhledem k různým operačním systémům a verzím v mobilních telefonech je doporučeno používat SMS ověřování klikem na ikonu telefonu, zadání svého mobilního čísla. Na toto číslo přijde SMS zpráva s přihlašovacími údaji:

  1. Uživatel - ticketXXXX
  2. Heslo

Následující obrázky prezentují proces přihlášení:

  1. Zobrazení úvodní obrazovky s výběrem vygenerování přihlašovacích údajů, nebo použití již existujících údajů
  2. Zadání telefonního čísla pro zaslání SMS zprávy
  3. Příklad obdržené SMS zprávy
  4. Přihlášení pomocí přihlašovacích údajů