Porodnice hlásí 1300 porodů


Gynekologicko-porodnické oddělení naší nemocnice již překonalo hranici 1300 porodů v tomto roce. A to ještě nemáme ani Vánoce. Všem maminkám děkujeme za přízeň a přejeme hodně zdraví.

Již v průběhu roku jsme zaznamenali, jako i jiné nemocnice v republice, nárůst počtu porodů. Tento trend se drží až do konce roku. Již řadu let za sebou překonává havlíčkobrodská porodnice hranici 1000 porodů. V roce 2005 se u nás uskutečnilo 1208, v předchozím roce jich bylo 1188. Počty narozených dětí jsou však o něco větší, a to v souvislosti s přibýváním dvoučetných těhotenství. "Tento nárůst je způsoben především  vzestupem počtu dvojvaječných dvojčat. Tato vznikají  oplodněním dvou různých vajíček a to především  v souvislosti s tzv. umělým oplodněním, kdy aplikace dvou embryí zvyšuje pravděpodobnost úspěchu této metody.  Na nárůstu počtu vícečetných těhotenství se podílí také  stimulace vaječníků a inseminace u sterilních párů. Před deseti lety byla četnost dvojčat  asi 1:100 a postupně vzrostla zhruba na dvojnásobek asi na 1:50, ve  velkých městech i více," řekl k problematice dvoučetných těhotenství primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Pavel Antonín. Například v roce 1999 se v Havlíčkově Brodě narodilo 10 dvojčat, v roce 2002 jich bylo 14, v loňském roce 2006 už 19 a letos v prázdninových měsících již 22.