DĚTSKÁ VŠEOBECNÁ PORADNA, ENDOKRINOLOGICKÁ PORADNA


Lékař: MUDr. Beáta Bajáková 569 472 498
beata.bajakova@onhb.cz
Sestra:

Dáša Sedláková, Michaela Coufalová

569 472 419 - po až pá objednání dopoledne


ORDINAČNÍ HODINY
Telefonické objednání pacienta pouze 8:00 - 9:00
pátek - objednaní pacienti přes e@mbulanci 9:00 - 13:00
Telefonické informace a konzultace - tel.:569 472 498 13:00 - 14:00

KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2

NABÍZÍME

Poradna má nadregionální charakter, mnoho pacientů dojíždí ze sousedních okresů. Pacienti obvykle mají doporučení k vyšetření od praktických lékařů pro děti a dorost. Sledování většiny pacientů je dlouhodobé.

Dětská všeobecná poradna pečuje o pacienty s chorobami endokrinních žláz, dále o pacienty s revmatickými, krevními a dalšími chorobami, ve věku 0-19 let. Zvláštní pozornost je věnována pacientům s chorobami štítné žlázy a s poruchami růstu.

Jednotlivé poradny dětského oddělení navzájem mezi sebou spolupracují, protože nemalá část pacientů má kombinované choroby.

Snažíme se i o poradenskou činnost při volbě povolání u našich pacientů.
Tato poradna dlouhodobě spolupracuje s vyššími pracovišti zejména v Praze a Hradci Králové.

oddělení nahoru