DĚTSKÁ NEFROLOGICKÁ PORADNA


Lékař: MUDr. Lenka Turinská 569 472 499
Sestra: Dáša Sedláková, Michaela Coufalová 569 472 419

Telefonické objednání a informace na kl. 419 po 11:00 hod.


ORDINAČNÍ HODINY
středa 8:00 - 11:00
Telefonické informace - 569 472 499 - středa 11:00 - 12:00


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2

NABÍZÍME

Dětská nefrologická poradna sleduje a léčí děti s nemocemi ledvin a močových cest.

Spektrum „ledvinových“ onemocnění je široké a zahrnuje zejména:

  • děti s opakovanými záněty močových cest – častěji jsou postiženy dolní močové cesty (tzv. cystitidy), kde je možno v mnoha případech docílit zlepšení stavu i nefarmakologickými prostředky (bez použití léků),
  • děti po proběhlém zánětu ledvin - onemocnění nejčastěji se vyskytující u kojenců a batolat – v tomto případě je nutné několikaleté sledování za účelem snížit riziko opakování zánětu a tím i riziko nevratného poškození ledvin,
  • děti s problémy s denními či nočními úniky moče (tzv. „pomočování“) - problém je často laickou veřejností podceňovaný. Mnoho dětí se k nám k  prvnímu vyšetření dostává ve věku nad 10 let, kdy lékovými i režimovými opatřeními se stav upravuje mnohem pomaleji. Poměrně častá je kombinace nočních i denních úniků moče (denní mnohdy rodiče ani neregistrují), v tomto případě je podezření z možné poruchy funkce dolních močových cest (zvl. močového měchýře); zde opět často vystačíme  s nelékovými prostředky (naučit dítě správně pít a močit).
  • děti s vrozenými vývojovými vadami na močovém ústrojí - se zavedením novorozeneckého vyšetřování ledvin přibývá dětí sledovaných od nejrannějšího věku (děti s jednou ledvinou, srostlými ledvinami, rozšířením ledvinných pánviček, vesikoureterálními refluxy – moče z měchýře zpět k ledvině, atd.) s cílem omezit riziko vzniku infekce ledvin, případně sledovat vývoj nálezu na vývodních cestách se snahou zamezit jizvení a tím snižování funkce ledvin. V tomto případě úzce spolupracujeme s předními specializovanými pracovišti (Urologická klinika Praha, příp. Hradec Králové), kde jsou děti v případě potřeby dovyšetřovány a operovány.
  • děti s abnormálními nálezy v moči - hematurie (krev v moči) nebo proteinurie (bílkovina v moči) jsou  často náhodně zachycenými při preventivních prohlídkách u dětských obvodních lékařů. V tomto případě je nutné dlouhodobější sledování ke stanovení diagnosy, která může být zcela nezávažná, ale zrovna tak může představovat onemocnění na celý další život, které může postupem času vést až k selhání ledvin. Pravidelnými kontrolami je možno odhalit eventuální zhoršování choroby (zvýraznění hematurie, příp. proteinurie, zvýšený krevní tlak, pacient se přitom může cítit zcela zdráv) a včas léčebně zareagovat, aby funkce ledvin zůstala pokud možno co nejdelší dobu neporušená. Opět úzká spolupráce s nefrology fakultních pracovišť – Praha-Motol, Hradec Králové.
  • děti s nefrolitiasou (močovými kameny) - je třeba je naučit správným stravovacím návykům a pitnému a pohybovému režimu, včas odhalit přidruženou infekci.
  • děti s dalšími ledvinnými chorobami - např. polycystické ledviny, děti po úrazech se ztrátou jedné ledviny, atd.

V případě zájmu rodičů je možné doporučení k lázeňské léčbě – zejména děti s opakovanými infekcemi močových cest, po operacích na močovém ústrojí, s prokázanými poruchami funkce dolních močových cest s nefrolitiasou.
Dětští pacienti jezdí převážně do Mariánských Lázní (lázně Miramonte) nebo do lázní Bludov.
U menších dětí je možný doprovod rodiče.
Další nabídkou jsou letní tábory pro děti s noční enuresou (pomočováním), které by se jinak táborového života nemohly zúčastnit.

oddělení nahoru