Další oddělení mají veřejný internet


Během měsíce října 2007 byla díky finanční podpoře Fondu Vysočina ukončena další etapa veřejného internetu pro pacienty a návštěvníky naší nemocnice. V této etapě rozšiřování veřejného internetu v nemocnici byly pořízeny a zprovozněny celkem 4 wifihotspoty (vysílače bezdrátového připojení) a to ve 2. patře na oddělení septické chirurgie a urologie, ve 4. patře na oddělení chirurgie muži, v 5. patře na oddělení chirurgie ženy a také na dosud nepokryté části dětském oddělení. Dále byly zakoupeny celkem 2 ks počítačů. Jeden počítač byl umístěn na oddělení onkologie. Druhý počítač pořízený v této etapě byl umístěn na dětském oddělení. Díky této etapě rozšíření veřejného internetu je v současné době celé dětské oddělení pokryto signálem bezdrátového internetu pro možnost připojení k internetu prostřednictvím notebooků pacientů. Další možností pro pacienty tohoto oddělení jsou dva počítače umístění v hernách tohoto oddělení. Pacienti nemocnice mají také možnost zápůjčky notebooků pro možnost připojení se k internetu prostřednictvím výše uvedených wifihospotů. Možnosti připojení je v současné době na těchto odděleních:

1. oddělení rehabilitace (přízemí budovy rehabilitace)
2. oddělení interny nad rehabilitací (1. patro budovy rehabilitace)
3. obě části oddělení dětského (5. patro hlavní budovy)
4. oddělení ortopedie (6. patro hlavní budovy)
5. oddělní chirurgie (4. patro hlavní budovy)
6. oddělní chirurgie (5. patro hlavní budovy)
7. oddělení septické chirurgie a urologie (2.patro hlavní budovy)................ více