Oddělení zdravotnické techniky


odpovídá za přístrojovou zdravotnickou techniku,strojní zdravotnické prostředky a nástroje včetně jejich zařazení, evidence a likvidace. Provádí kontroly evidence zdravotnických přístrojů na odděleních a je koordinátorem prováděných klinických zkoušek zdravotnických přístrojů. Odpovídá za dodržování předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se zdravotnickými přístroji.

Vedoucí OZT : 

Technik OZT:

Administrativa servisu:
Ing. Adam Fila  Ing. František Říha Simona Tatíčková
Tel.: 569 472 116  Tel.: 569 472 116  Tel.: 569 472 118
email: adam.fila@onhb.cz  email: frantisek.riha@onhb.cz email: simona.tatickova@onhb.cz

Kde nás najdete

Budova č. 8 - ředitelství, 2.nadzemní podlaží