DĚTSKÁ DIABETOLOGICKÁ PORADNA


Lékař: MUDr. Miloslav Sýkora 569 472 499 - úterý
Sestra: Dáša Sedláková, Michaela Coufalová 569 472 419

Telefonické objednání a informace na kl. 419 po 11:00 hod.


ORDINAČNÍ HODINY
úterý 7:00 - 10:00


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2

NABÍZÍME

Dětská diabetologická ambulance má v péči pacienty s diabetes mellitus (cukrovka) od batolecího věku do 18 let věku.  Ve všech případech se jedná o diabetes mellitus 1.typu (v závislosti na nedostatku inzulínu), v několika případech potom o poruchu glukosové tolerance, kde předpokládáme, že v budoucnu dojde k propuknutí diabetu.
I v naší ordinaci pozorujeme nárůst incidence diabetes mellitus 1.typu v naší populaci, zvláště v nejnižších věkových kategoriích. Naštěstí u nás ještě nebyl zachycen pacient v novorozeneckém, či v kojeneckém věku s diabetem.
Na chodu diabetické ambulance se podílí lékař a vyškolená edukační sestra společně s dietní sestrou. Občas využijeme i dobré spolupráce s dětským psychologem. První výchova dítěte s diabetem a jeho rodičů začíná již během hospitalizace při diagnostikování nemoci a pravidelná další výchova poté probíhá během každé následující ambulantní návštěvy.
Každý nový pacient je nahlášen do celonárodního českého registru dětského diabetu při Pediatrické klinice 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol Praha, se kterou také spolupracujeme při eventuálním převedení pacienta z intenzifikovaného inzulínového režimu na léčbu pomocí inzulínové pumpy (nejmodernější metoda).
Současně u každého nového pacienta odebíráme krev na genetické vyšetření.  Odběr krve na genetické vyšetření a na vyšetření autoprotilátek provádíme také u jeho sourozenců. Na základě vyšetření autoprotilátek se určuje akutní riziko onemocnění sourozenců a na základě vyšetření genotypu celoživotní riziko onemocnění u sourozenců.
Při dovršení věku 18 let věku pacienty předáváme do péče dospělého diabetologa.

oddělení nahoru