Dodávka počítačů pro Nemocnici Havlíčkův Brod


 

 Evidenční číslo zakázky:  VZ / 13 / 2007
 Předmět veřejné zakázky: Dodávka počítačů pro Nemocnici Havlíčkův Brod 
 Druh veřejné zakázky: zjednodušená podlimitní veřejná zakázka 
 Způsob zadání: výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:    3.9.2007
 Termín podání nabídek:  1.10.2007 do 12:00 hod.
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Martin Šmíd
 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 tel.: 569 472 573, 604 296 590
 fax: 569 421 982
 email:martin.smid@onhb.cz
 Seznam uchazečů:
 
 Vybraný uchazeč:
Na základě rozhodnutí ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. byla veřejná zakázka zrušena . Rozhodnutí
 Celková suma:  
 Termín zahájení plnění:  
 Termín ukončení plnění:  
 Celková konečná suma:  
 Skutečný termín zahájení plnění:  
 Skutečný termín ukončení plnění:  
 Poznámka: Zadávací dokumentace bude poskytnuta na vyžádání u kontaktní osoby.