Kvalita péče


 

" Kvalitu bereme vážně! "

 

PhDr. Lada
Nováková, PhD.

MUDr. Dana Hejsková

doc. PhDr. Lada
Cetlová, PhD.

Tel.: 569 472 232

Tel.: 569 472 361

Tel.: 569 472 129

email: lada.novakova@onhb.cz

email: dana.hejskova@onhb.cz

email: lada.cetlova@onbh.cz

 

KDE NÁS NAJDETE

Budova č. 13- ředitelství, 3.nadzemní podlaží


KVALITA

První kroky v zajišťování kvality byly zahájeny v USA. V roce 1910 Ernest Forman zdůrazňuje význam standardů pro hodnocení nemocnice. V roce 1917 Americká chirurgická společnost (American College of Surgeons) definovala 12 standardů, kterým v té době vyhovělo pouze 89 nemocnic z celkového počtu 692 nemocnic. V roce 1926 byl k dispozici první tištěný manuál. WHO definovala kvalitu zdravotní péče již v roce 1966 jako "Souhrn výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebami obyvatelstva na základě lékařských věd a praxe".

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace v červnu 2008 poprvé splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a získala certifikát o udělení akreditace Spojené akreditační komise, o.p.s (SAK,o.p.s). Certifikát dokladuje nejen naplnění akreditačních standardů SAK, o.p.s., ale i splnění hodnotících standardů uvedených ve vyhlášce MZ ČR  č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů. Akreditační standardy SAK,o.p.s pokrývají všechny klinické činnosti zařízení a kladou i požadavky na neklinické oblasti, související s péčí o pacienty: například stravování, technický provoz nemocnice, hygienu nemocničního prostředí, požární ochranu, management. Pro pacienty je akreditace určitou zárukou, že nemocnice splňuje nebo překračuje základní požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Akreditace se uděluje na tři roky.

Od 21. 6. 2012 je Spojená akreditační komise, o.p.s., oprávněným hodnotitelem kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče podle ust. § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle omezení udělení oprávnění dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

Komise kontinuálního zvyšování kvality (KKZK)

Komise zodpovídá za aplikaci a kontrolu strukturovaných procesů, které kontinuálně identifikují, zjišťují a zlepšují bezpečí a kvalitu veškeré poskytované péče v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Zároveň navrhuje metodická opatření k zavádění nových léčebných a ošetřovatelských postupů do praxe.

Program rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů
New Cell

Spektra péče 2023

Příručka pro pacienty i zdravotníky - zdroj www.kr-vysocina.cz

Kvalita a bezpečí zdravotních služeb, práva a povinnosti pacientů - MZČR

Rádce pacienta 2020 - CZ
Patiente - Guide EN 2020
Радник-пацієнта-Рекомендації-щодо-підвищення_2022

Projekty v NHB :

Setkání FOCUS GROUP
Canisterapie
Bazální stimulace
...
Nemocnice ČR 2011
Bezpečná nemocnice
Mezinárodní Den hygieny rukou - 5.5.2016
Mezinárodní Den hygieny rukou - 5.5.2017 - plakát
Mezinárodní Den hygieny rukou - 5.5.2022
Mezinárodní Den hygieny rukou - 5.5.2023