Již rok dobrovolníci navštěvují dlouhodobě nemocné pacienty


Dobrovolnický program vznikl ve spolupráci Nemocnice Havlíčkův Brod a Oblastní charity Havlíčkův Brod. Jedná se o dobrovolnictví na Oddělení dlouhodobě nemocných (ODN), kam v současnosti dochází 9 dobrovolnic. Lékaři a zdravotnický personál našim pacientům poskytují maximální péči po stránce léčebné, avšak často jde o pacienty, kterým chybí kontakt se světem za okny nemocnice.

A právě dobrovolnický program řeší tento problém. "Výchozí myšlenkou byl poznatek zdravotní sestry v důchodu, že za některými pacienty chodí málo návštěv, nebo dokonce žádné návštěvy. Pacienti se mohou cítit osamělí a uvítali by alespoň občas společnost někoho jiného než zdravotního personálu nemocnice. Netřeba pochybovat o tom, že s pacientem v dobrém psychickém rozpoložení se lépe spolupracuje a rychleji se uzdravují," míní koordinátorka Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina Daniela Málková.
Dobrovolníci dochází za pacienty ve svém volném čase a tráví s nimi čas hlavně povídáním a čtením. Případně pokud to zdravotní stav pacienta a počasí dovolí, tak chodí společně na procházky v okolí nemocnice. Mezi dobrovolníky jsou lidé nejen z okolí Havlíčkova Brodu, ale například i ze vzdálenějších končin. Najdeme mezi nimi matku čtyř dětí či inženýrku ekonomie v důchodu. "Je hezké, když vidíte, jak na vás někdo čeká a těší se. Já sem chodit nemusím, ale chci!", říká o svém konání paní Marie, jedna z dobrovolnic.

Zaměstnanci ODN jsou všem dobrovolníkům za jejich aktivity velice vděčni aoceňují jejich snahu a skutečnost, že i v dnešní uspěchané době se najdou lidé, kteří jsou ochotni projevit účast a věnovat se druhým. Pokud i Vy chcete poznat ten hřejivý pocit u srdíčka, který dobrovolnictví přináší, kontaktujte koordinátorku dobrovolnického centra Danielu Málkovou na telefonním čísle 774 151 493.