Dárců krve stálé přibývá


krevZhruba dvě stovky nových dárců ročně eviduje transfúzní oddělení naší nemocnice. Od začátku roku 2007 k dnešnímu dni darovalo krev více než 90 tzv. prvodárců. Potěšující je, že se jedná převážně o mladé muže a ženy ve věku kolem 20 let. Naše databáze dárců tak do těchto dnů obsahuje zhruba 3200 aktivních dárců krve z celého Havlíčkobrodska.

Mezi dárci jsou jak mladí lidé kolem 18 let, tak starší věkové skupiny. "Jezdí k nám i celé skupinky lidí, například parta dárců ze skláren ve Světlé nad Sázavou, dále veselá kopa dárců z Havlíčkovy Borové nebo ze Žižkova Pole," říká vedoucí lékařka oddělení Lenka Lakomá. Dárcem se může stát každý, kdo splní podmínky dárcovství ve věku od 18 do 65 let. Noví dárci jsou stále vítáni!

Transfuzní oddělení tvoří 3 celky:

  1. Hematologická laboratoř, kde se vyšetřují krevní obrazy a další škála vyšetření,zejména pro hospitalizované pacienty.
  2. Hematologická ambulance, kde zajišťujeme diagnostiku, léčbu a dispenzární péči u pacientů s onemocněním krve. Výhodou pro řadu pacientů je také možnost ambulantního podání transfuzí. 
  3. Vlastní odběr krve a výroba transfuzních přípravků pro pacienty naší Nemocnice. V tomto ohledu jsme si plně soběstační. Pokud přeci jen chybí některá krevní skupina, spolupracujeme s transfúzními odděleními v okolí. Tato spolupráce velmi dobře funguje s Jihlavou nebo Pelhřimovem.

Ročně se na transfúzním oddělení odebere kolem 4000 transfúzních jednotek od bezpříspěvkových dárců krve. Dále se připravují autotransfúze - pacient si daruje krev sám pro sebe před plánovanou operací, zejména se jedná o náhrady kyčelních a kolenních kloubů. Veškerá odebraná krev se podrobně vyšetřuje, aby se zajistila bezpečnost transfúzního přípravku pro příjemce. Na oddělení se krev také dále zpracovává na jednotlivé krevní složky. Plazma se zčásti odesílá k dalšímu zpracování do speciálního frakcionačního centra v Barceloně, odkud se na oddělení vrací ve formě léků z této plazmy vyrobených.

Transfuzní oddělení tímto chce poděkovat všem svým dárcům za výbornou spolupráci a ochotu pomoci jiným v nouzi.