INFEKČNÍ ODDĚLENÍ MŮŽE HOSPITALIZOVAT PACIENTY S VYSOCE NAKAŽLIVÝMI NEMOCEMI


INFEKČNÍ ODDĚLENÍ MŮŽE HOSPITALIZOVAT PACIENTY S VYSOCE NAKAŽLIVÝMI NEMOCEMI

Dvěma pokoji se speciálním filtračním zařízením umožňující karanténu pacientů s vysoce nakažlivými nemocemi disponuje od března Infekční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Pokoje byly přestavěny v rámci úpravy celého pavilonu.
V důsledku globalizace budou nadále přibývat počty importovaných nákaz.
Zcela novou dimenzi pro oblast infekčního lékařství představuje riziko zavlečení vysoce virulentních patogenů typu SARS, ptačí chřipky či hrozícího bioterorismu. To byl jeden z důvodů pro zbudování dvou moderních pokojů pro léčbu pacientů s vysoce nakažlivými nemocemi. Pokoje jsou vybaveny speciálním filtračním zařízením. Vzhledem k tomu, že podobným zařízením ostatní nemocnice v kraji nedisponují, jde o nabídku specializované péče překračující rámec našeho regionu.