Nemocnice má plně kvalifikovaný personál


NEMOCNICE MÁ PLNĚ KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL

Počty i kvalifikace lékařů a zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod odpovídají plně požadavkům zdravotních pojišťoven a zákonným normám. V řadě oborů tyto požadavky výrazně překračujeme. Odbornost lékařů je na vysoké úrovni - v současné době máme v nemocnici 123,4 úvazku lékařů a více jak polovina lékařského personálu má atestaci II.stupně, tedy plnou kvalifikaci.  Další lékaři mají přiznanou  specializovanou způsobilost dle zákona 95/2004 sb., čímž jsou taktéž uznáni plně kvalifikovanými ve svém oboru.  Neustále probíhá zvyšování kvalifikace lékařů i středně zdravotnického personálu. Všechna oddělení jsou zcela funkční a o zdraví pacientů se starají zkušení lékaři většinou s dlouholetou praxí.
 V nemocnici nedochází a v minulých letech nedocházelo k výrazné migraci lékařů na oddělení ARO ani na jiných odděleních. Za posledních šest let do zahraničí odešli pouze 3 lékaři. Informace o masivních odchodech odborníků z Nemocnice Havlíčkův Brod, které se objevily v posledních dnech v médiích, jsou zcela zavádějící a nezakládají se na pravdě.