CÉVNÍ CHIRURGICKÁ AMBULANCE


Lékaři:

MUDr. Martin Henzl

MUDr. Martin Janda

MUDr. Jan ProcházkaSestra: ambulantní sestra 569 472 505


 

ORDINAČNÍ HODINY

středa a čtvrtek

8:40 – 13:00 pro objednané pacienty, poslední pacient registrován ve 12:30

Akutní stavy jsou řešeny nepřetržitě.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5, přízemí

NABÍZÍME

Cévní chirurgická ambulance zajišťuje komplexní péči o pacienty s cévními chorobami.
Je vytvořen mezioborový cévní tým, jehož součástí jsou cévní chirurgové, podílející se především na operační léčbě, ale i diagnostice a dalším sledování pacientů. V tomto týmu pracují také rentgenologové, kteří se podílejí na diagnostice cévních onemocnění a v indikovaných případech provádí radiointervenční výkony, jako je angioplastika (rekonstrukce, znovu vytvoření poškozených) tepen,  zavádění stentů (tepenných výstuží) do tepenného řečiště, rozpouštění krevních sraženin v tepenném řečišti.
S týmem spolupracují rovněž internisté – angiologové  podílející se  na diagnostice, vedení konzervativní léčby a na optimální přípravě cévních pacientů k operaci. Součástí týmu je i neurolog a anesteziolog.
Staráme se o kontinuální vzdělávání cévních lékařů naší nemocnice a to v zařízeních nejen v České republice, ale i v zahraničí (William Harvey Klinik v Bad Neuheim, Německo a The Royal Free Hospital v Londýně).

Ambulance doporučuje pacienty k těmto operačním zákrokům
- operace pro náhlý uzávěr tepenného řečiště horních a dolních končetin, tepen zásobujících střevní    trakt
- operace krčních tepen, nejčastěji aterosklerotického zúžení, které bývá příčinou cévní mozkové příhody
- operace pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, nejčastěji bypassové operace pro uzávěry hlavních tepen nebo odstraňování aterosklerotických plátů z lumina tepen
- operace tepenných výdutí břišní aorty, pánevních a podkolenních tepen
- zajištění cévního přístupu pro pacienty v dialyzačním programu

Dále nabízíme operační léčbu křečových žil, včetně kosmetických operací, záchovné operace žil flebektomie (vynětí křečových žil) pomocí háčků – tzv. „stav  avulsion metoda“,což je operační léčba chronických bércových ulcerací (vředů) metodikou vypracovanou profesorem Hachem na William Harvey Klinik v Bad Neuheim (v jedné době operace křečových žil, zákrok na svalové fascii bérce, odstranění spodiny vředu a plastika kožním štěpem)

oddělení nahoru