PROCES DIGITALIZACE BYL DOKONČENPočátkem února tohoto roku přešlo RDG oddělení a celá Nemocnice Havlíčkův Brod na kompletní digitální provoz. Dokončení celého procesu s sebou přináší řadu výhod nejen pro pacienty. Jde především o bezpečné uložení zdravotnické dokumentace, její podstatné obrazové zkvalitnění, zrychlení vyšetřovacího postupu a tím zvýšení průchodnosti pracovišť, snížení provozních nákladů přechodem na bezfilmový provoz a především rychlou dostupnost dokumentace lékařům i pacientům.

Digitalizace znamená značné změny v systému Radiodiagnostického oddělení. Veškerá snímková dokumentace je uchovávána jen v elektronické podobě. Jinými slovy, v současnosti již nezhotovujeme klasické rtg snímky, ale všechna vyšetření se archivují v digitální podobě. Výhodou archivace v elektronické podobě (anglicky PACS) je zrychlení přenosu snímků k popisu a ke klinickému lékaři a dále bezpečné, rychlé a trvalé uložení veškeré snímkové dokumentace.

Jakmile je totiž pacient osnímkován, může si každý lékař v nemocnici prohlédnout snímky pacienta na svém či na jakémkoliv jiném počítači v nemocnici. Další nespornou výhodou je možnost konzultace snímkové dokumentace s pracovišti vyššího typu v elektronické podobě.


Tato technologie přináší i řadu dalších pozitiv - například digitální úpravu jednotlivých snímků, možnost trojrozměrných obrazů v různých rovinách náhledu na danou oblast lidského těla, atd. Bezfilmový provoz pak snižuje provozní náklady oddělení a šetří životní prostředí, protože již nepotřebujeme chemikálie na vyvolávání snímků. Minimalizuje tedy i počty nekvalitních snímků. Snižuje zároveň nároky na prostory archivu, který s postupem času zanikne a Radiodiagnostické oddělení je využije k rozšíření služeb pacientům.

Proces digitalizace byl postupný. Informační systém pro distribuci, správu a archivaci obrazových dat ve zdravotnictví MARIE PACS firmy OR-CZ u nás funguje od roku 2004. 5. února 2007 byla digitalizace dokončena připojením skiagrafického provozu.

 

zpět