NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD CHRÁNÍ CITLIVÁ DATA PACIENTŮ


Vedení Nemocnice Havlíčkův Brod razantně vyřešilo nepřípustný únik informací ze zdravotní dokumentace jednoho z pacientů. K úniku se přiznal jeden ze zaměstnanců nemocnice. Toho vedení nemocnice okamžitě po prokázání viny propustilo. Zároveň nemocnice společně s krajem podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji.
Údaje o zdravotním stavu pacientů jsou velice citlivými a chráněnými údaji. Nemocnice Havlíčkův Brod zajišťuje jejich ochranu stejně jako ostatní nemocniční zařízení v České republice. V nemocnici jsou jasně popsané a rozdělené kompetence pro přístup a nakládání se zdravotnickou dokumentací. Nemocnice má nastavené kontrolní mechanismy k zabránění úniku osobních dat. Nezákonnému zneužití přidělených kompetencí jedincem však nelze stoprocentně zabránit. Lékaři i ostatní zdravotnický personál musí mít možnost s osobními údaji pacientů pracovat, jsou však opakovaně upozorněni na hrozící postih při porušení daných povinností. I v době neustávajících tlaků ze strany médií nesmí dojít k úniku osobních údajů. V každém takovém případě je nemocnice připravena jednat v souladu se zákonem a přistoupit ihned k nekompromisnímu řešení trestně-právnímu i pracovně-právnímu.
K neoprávněnému zveřejnění částí zdravotní dokumentace došlo 9. ledna, kdy regionální tisk publikoval dva rentgenové snímky lebky pacienta, kterého dle průvodního textu ošetřila 1. prosince právě Nemocnice Havlíčkův Brod."

 

zpět