NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD V PRVNÍM TÝDNU ROKU 2007


První den letošního roku jsme na gynekologicko-porodnickém oddělení havlíčkobrodské nemocnice přivítali na svět 4 novorozence, 4 zdravé lidské životy. Vyhledávaná porodnice tak opět byla prostředníkem radosti pro šťastné rodiče.
Po vánočních svátcích a přelomu roků 2006/2007 se nemocnice znovu ponořila do plného provozu včetně všech plánovaných operačních výkonů. Naplno pracují všechna oddělení a jejich ambulantní provozy.
V nemocnici dále probíhá kontrola Krajského úřadu v souvislosti s případem neoprávněného podávání léku heparin na oddělení ARO. Pokračuje vyšetřování policie a šetření znalecké komise Ministerstva zdravotnictví.
V tisku se objevily spekulace ohledně možného neoprávněného podávání i jiných léků než heparinu obviněným na oddělení ARO.Vedení nemocnice k tomuto sděluje, že jí nejsou známy podrobnosti vyšetřování Policie ČR ani znalecké komise MZ. Zároveň se domníváme, že v zájmu objektivního vyšetření případu je třeba policii i znalecké komisi ponechat potřebný čas k jejich práci, tak, aby vyšetřování neprobíhalo v časové či jiné tísni.
V předvánočním týdnu začala spolupráce s Psychosociálními intervenčními týmy, kdy nemocnici navštívila koordinátorka  těchto týmů Dr.Baštecká se svými spolupracovníky a proběhla první schůzka se zaměstnanci oddělení ARO. Psychologická pomoc byla zaměstnanci ARO vzhledem k dlouhotrvajícímu tlaku kladně přijata. V prvních týdnech roku 2007 by měly následovat další schůzky s psychology.

zpět