AMBULANCE BOLESTI


 

Lékař: MUDr. Miloslava Straková
MUDr. Alena Miglecová - MD
Sestra: Stanislava Králíčková 569 472 178
                                        ORDINAČNÍ HODINY

úterý  8:00 - 11.00 a 13:00 - 15:00

MUDr. Miloslava Straková 


KDE NÁS NAJDETE

 2. nadzemní poschodí hlavní lůžkové budovy - interní pavilon, neurologická ambulance č.3

NABÍZÍME

Naše ambulance je určená pro pacienty s dosud neřešeným či neřešitelným bolestivým stavem jakéhokoli původu. Zabýváme se výhradně bolestí chronickou, tedy trvající i přes léčbu déle nežli 3 měsíce. Jde o bolesti, které ovládají život pacienta a způsobují mu poruchy spánku, nechutenství, deprese.
Dále se jedná o dlouhodobé bolesti zad, kloubů, dolních končetin a pánve, bolesti oblasti hlavy, obličeje, dutiny ústní a trojklanného nervu, migrény, bolesti  jizev po operaci, fantomové bolesti po amputaci končetin, chronické pooperační bolesti, Sudeckův syndrom, komplexní regionální bolestivý syndrom – tj. krutá trvalá bolest v oblasti i starší jizvy bez zjevné příčiny vysvětlující tuto bolest, dále bolesti po výsevu pásového oparu a bolesti při neurologických onemocněních a neuropatické. V neposlední řadě řešíme veškeré bolesti onkologicky nemocných pacientů.

Individuální přístup k pacientovi, pečlivý a podrobný rozbor jeho bolestivého stavu a přidružených obtíží, snahu a ochotu jej vyslechnout a pomoci. Pacienta provázíme po celou dobu jeho nemoci. To vše v příjemném a klidném prostředí, ochotným personálem.

Metody léčby

Základem je medikamentosní léčba, kdy pacientovi postupně a „na tělo“ dle jeho potřeb naplánujeme kombinaci léků. Léčba je „podle hodin“ tedy pravidelné užívání a nikoli pouze požití léku,  dostaví-li se bolest. Preventivní užívání léků nesmí bolesti dovolit objevit se v plné míře – tím se zabrání jejímu šíření a fixaci bolestivých vjemů.

Dalším možným způsobem léčby jsou invazivní techniky. Jedná se o obstřiky periferních nervů a kloubů, opichy spoušťových bodů, blokády periferních nervových svazků, blokády nervových ganglií, epidurální kaudální jednorázové bloky podávané v sériích a epidurální analgezii kontinuální. To vše v kombinaci s medikamentosní léčbou.

Důležitá je naše spolupráce s rehabilitačním oddělením a dalšími odděleními ošetřujícími „bolavé“ pacienty – neurologie, ortopedie, interní oddělení, oddělení chirurgie…

A nakonec nejdůležitější část léčby – a to komunikací a citlivým přístupem k pacientovi jej získat pro spolupráci. Pouze ten, kdo je ochoten sám pro sebe něco udělat a léčit se – ne být pouze léčen – může svou bolest pokořit a cítit se lépe.

Do naší ambulance je možno se objednat každé úterý na tel.čísle 569 472 178. /nutné případy ošetříme ihned, pro chronicky nemocné- objednací doba 4 až 5 týdnů/

Je vhodné mít doporučení ošetřujícího lékaře. K první návštěvě si přineste dostupnou zdravotní dokumentaci týkající se onemocnění, pro které se rozhodnete nás oslovit (výsledky vyšetření, seznam dosud užívaných léků, apod.).

oddělení nahoru