Tisková zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod ze dne 14.12.2006


Nemocnice Havlíčkův Brod (dále jen Nemocnice), navzdory okolnostem, které nyní vyšetřuje Policie ČR, je plně funkční, nezaznamenala odliv pacientů a všechna oddělení pracují v normálním režimu. V této souvislosti si velice váží veškeré podpory ze strany svých zaměstnanců, pacientů i kolegů z jiných nemocnic.
Současný ředitel Nemocnice Vít Kaňkovský pověřil  dnes prim. MUDr. Václava Miláčka   vedením úseku léčebné péče. MUDr. V. Miláček  je dlouholetým přednostou dětského oddělení. Jeho hlavním úkolem bude organizace zdravotních postupů v Nemocnici vč. jejich důkladné kontroly. Jeho cílem je také pokračovat ve procesu akreditace Nemocnice.
Kontroly v Nemocnici Havlíčkův Brod
Už v minulém týdnu nastoupila do Nemocnice Havlíčkův Brod kontrolní skupina zřízená krajem Vysočina. Mezi konktrolované skutečnosti byly zahranuty vnitřní předpisy včetně související dokomentace oddělení ARO, pracovně-právní záležitosti a v neposlední řadě budou posuzovány a kontrolovány odborné postupy. Kontrolní skupině byla poskytnuta veškerá vyžádaná dokumentace. S  poznatky  a zjištěními kontroly by měla být Nemocnice seznámena v prvních týdnech nového roku. Kromě kontroly nařízené zřizovatelem očekává Nemocnice i kontrolu avizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR . Její složení není Nemocnici dosud známo. Intenzivně probíhá i šetření Policie ČR.
Komunikace Nemocnice Havlíčkův Brod s klienty
Nemocnici pokračuje v intenzivní komunikaci s poškozenými i rodinami poškozených.  Společně jsou hledány termíny pro osobní setkání. Veřejnosti je stále k dispozici e-mailová adresa: nemocnice@onhb.cz,  na kterou se může kromě jiného obracet i v případě jakýchkoli dotazů  a pochybností o kvalitě péče Nemocnice.
 

Vít Kaňkovský, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

 

zpět