PŘÍZNIVÉ VÝSLEDKY V PÉČI O MALÉ DĚTI


Kvalita zdravotní péče je hodnocena podle celé řady statistických údajů. Některé údaje jsou pak celostátně ale i mezinárodně porovnávány. Pro kvalitu péče o těhotné a děti do jednoho roku je takto používáno několik ukazatelů. Uvádíme zde několik z nich podle publikace „Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích“ z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
Kojenecká úmrtnost je číslo, které udává počet zemřelých dětí ve věku do jednoho roku na tisíc živě narozených. Pro okres Havlíčkův Brod toto číslo činí neuvěřitelných 1.9 promile. Pro srovnání, průměr Kraje Vysočina je 3.7 promile, průměr České republiky 3.8 promile. Žádný z okresů České republiky nedosáhl v průměru za posledních 5 let nižší číslo. Z Evropských zemí má nejnižší číslo Island, je to těsně pod 3 promile a nejvyšší ukazatel má Rumunsko, kolem 17 promile.
Novorozenecká úmrtnost je číslo, které udává počet zemřelých dětí ve věku do 28 dnů života na tisíc živě narozených. Pro náš okres činí 1.4 promile, průměr Kraje Vysočina je 2.7 promile, průměr České republiky 2.3 promile.
Všechna uvedená čísla jsou průměrem za posledních 5 let, aby chyba malých čísel byla minimalizována.
Jde o výrazný úspěch, na kterém se podílí celá řada zdravotnických pracovníků  v nemocnici, ale i mimo ni. Všem, kteří se na tomto úspěchu podílejí, patří velké poděkování.

 

zpět