NOVINKY Z BIOCHEMIE DIABETU


Ve shodě s doporučením České diabetologické společnosti přechází nemocnice při provádění OGTT-orálně-glukoso tolerančního testu  (zátěžové křivky při podezření na cukrovku) na nový doporučený postup: hladina cukru v krvi a moči se vyhodnocuje nalačno a 120 minut po zátěži glukosy v čaji, odběry se provádí ze žíly. Po rozhodnutí diabetologa je možno provádět test "postaru" - odběr z prstu, moč a krev nalačno, za 60 a 120 minut (provádíme zejména u těhotenské cukrovky, pacientek registrovaných s poruchou tolerance cukrů nebo matek dětí těžších 4 kg, event. po individuální dohodě na lince 569 472 224).
Již delší dobu platí nová čísla pro hodnocení glykovaného hemoglobinu  (ukazatel úspěšnosti léčby cukrovky za 2 měsíce před odběrem). Nově hodnotíme takto: glyk Hb A1c do 4%-výborná kompensace (nutná při přípravě na otěhotnění a po dobu těhotenství apod.), do 6 % uspokojivá komensace, nad 6,5% neuspokojivá event. vedoucí ke změně léčby.

 

zpět