ZAVEDENÍ VENTILAČNÍ TRUBIČKY DO BUBÍNKU (tympanální drenáž)


Spojení  mezi nosohltanem a středním uchem (Eustachova trubice) zajišťuje stálé vyrovnávání tlaku ve středním uchu, což je nezbytná podmínka normálního slyšení.
Při poruše funkce Eustachovy trubice dochází ke vzniku podtlaku ve středouší, ke vtahování bubínku, popřípadě ke vzniku tekutiny za bubínkem s následnou poruchou sluchu. Tekutina za bubínkem může mít charakter řídké čiré tekutiny až vysoce viskózního sekretu připomínajícího klih. Nejčastější příčinou porušené funkce Eustachovy trubice je: nosní mandle, záněty vedlejších nosních dutin, ale  nemusíme také žádnou příčinu poruchy funkce Eustachovy trubice nalézt.

Zavedení ventilační trubičky do bubínku dovoluje alternativní vyrovnávání tlaku vzduchu za bubínkem přes zevní zvukovod a tato metoda se obvykle používá při opakující se  nedoslýchavosti způsobené tekutinou  ve středním uchu. Vždy je ale třeba současně léčit příčinu tohoto stavu (odstranění nosní mandle, léčba sinusitidy, atd.).

Důvodem k zavedení ventilační trubičky jsou za určitých okolností také opakující se akutní záněty středního ucha.

Výkon se provádí u dětí v celkové anestézii  za použití mikroskopu. Provede se protětí bubínku (tympanocentéza), odsátí tekutiny ze středního ucha a zavedení ventilační trubičky (ze zlata, titanu či plastu) do vytvořeného otvoru v bubínku – viz obrázek. Výkon  může být spojen se současným odstraněním nosní mandle (viz. adenotomie).

 

Dítě je následný den propuštěno domů a je dále v trvalé péči ORL ambulance, kde se sleduje poloha ventilační  trubičky a kontroluje se sluch.

Po zavedení trubičky je nutné chránit ucho před vodou (při mytí vlasů, koupání, plavání, atd.).
Ventilační trubička je obvykle po týdnech až měsících samovolně z bubínku vyloučena.
Ojediněle je nutné její odstranění v krátkodobé inhalační anestézii.

Podrobnější informace si vyžádejte u svého ORL lékaře.

 

zpět