Den otevřených dveří na rehabilitaci


Den otevřených dveří – rehabilitace

V letošním roce slavíme 50. výročí otevření rehabilitačního oddělení v naší nemocnici. Z tohoto důvodu jsme přichystali na 19. září Den otevřených dveří pro širokou veřejnost i zdravotníky. V rámci tohoto dne bude zájemcům zpřístupněna ambulantní část rehabilitačního oddělení. Od 12:30 do 14:30 bude možnost podívat se na přístrojové vybavení rehabilitace a zároveň i individuálně pohovořit s personálem rehabilitace o jednotlivých fyzioterapeutických metodách a možnostech rehabilitace na našem pracovišti.

Vše si budete moci prohlédnout a poradit se s terapeuty o účinnosti jednotlivých terapií.

"Rádi bychom zvýšili povědomí společnosti o významu fyzioterapie a ergoterapie. Chtěli bychom všem připomenout, že přiměřená pohybová aktivita přispívá k prevenci a léčbě celé řady onemocnění, redukci poranění a bolestí pohybového aparátu," říká primář rehabilitačního oddělení MUDr. Lubomír Motyčka.