Ortopedie má novou jednotku intenzivní péče


Ortopedické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod má od 10. 5. 2023 k dispozici novou jednotku intenzivní péče (JIP) pro své pacienty. Slouží pro zajištění bezpečnosti pacientů po rozsáhlých operačních výkonech v časném pooperačním období. Jednotka je vybavena novým zařízením a odpovídající zdravotnickou technikou. Realizaci této akce finančně podpořil Kraj Vysočina, zřizovatel nemocnice. Celkové náklady na realizaci stavebních úprav byly 4 073 tisíc Kč bez DPH.

"Důvodem pro realizaci tohoto projektu byl souběh dvou skutečností. V posledních letech se výrazně prodloužila čekací doba na plánované operace velkých kloubů a současně se začala projevovat omezená kapacita centrální jednotky intenzivní péče chirurgických oborů. Zprovoznění dalších lůžek pro poskytování intenzivní pooperační péče nám umožní zvýšit počet operací a tím zkrátit čekací dobu na výměnu kloubu. V současnosti naši pacienti na endoprotézu čekají zhruba dva a půl roku a to považuji za nepřijatelné.“ říká primář ortopedického oddělení MUDr. Pavel Kubát.

V polovině prosince 2022 tak byly zahájeny stavební práce. Bylo nutné provést stavební úpravy v pátém patře hlavní lůžkové budovy nemocnice, ve kterém se nachází oddělení oční a ORL. Částečně tato stanice již dříve svým lůžkovým fondem pomáhala ortopedickému oddělení. „Práce prováděla firma Chládek a Tintěra, která byla vybrána ve veřejné zakázce. Realizace úprav nebyla jednoduchá, protože v sousedních prostorách byla po celou dobu v provozu jiná zdravotnická oddělení,“ sdělil provozně technický náměstek Josef Tvrdý. Dne 27. 4. 2023 byla provedena úspěšná kolaudace a nové oddělení intenzivní péče bylo předáno k užívání. Rekonstrukce byla realizována za minimálního omezení provozu nemocnice.