Oční oddělení - nový typ implantátu


Nový typ drenážního implantátu pomáhá pacientům se zeleným zákalem - glaukomem. Oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod bylo mezi prvními deseti specializovanými pracovišti v republice, které jej naimplantovalo 74-leté pacientce. Operace proběhla na začátku listopadu.

„Je určen pro pacienty, u kterých je léčba pomocí kapiček nedostatečně účinná, či si kapičky pacienti z různých důvodů nemůžou kapat. Využívá se u pacientů trpících na glaukom s otevřeným úhlem, kdy se nitrooční tlaky pohybují v hodnotách do 30 mmHg a dochází k postupnému zhoršování zeleného zákalu,“ prozradila primářka očního oddělení MUDr. Lucia Hrčková, která pacientku operovala. Jedná se o systém 2 drenážních implantátů /typ trámčinového Mikro-Bypass drenážního implantátu iStent inject® W/, které se v průběhu krátkého operačního zákroku implantují do trámčiny komorového úhlu postiženého oka. Tento výkon je možné v indikovaných případech kombinovat s operací katarakty. I přesto, že se jedná o kovový implantát, nepředstavuje žádný problém v případě vyšetření pacienta prostřednictvím magnetické rezonance.

Naše pracoviště jako jedno z první desítky pracovišť v České Republice mělo možnost tuto novinku použít u své pacientky. Výkon trval 12 minut a pacientce bylo pouze lokálně aplikováno anestetikum. Implantát zatím není hrazen z prostředků zdravotního pojištění, takže jeho úhrada musí být předem schválena revizním lékařem pojišťovny. Od 1. 4. 2023 už by měl mít schválenou úhradu pojišťovnou.

Oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod bylo například prvním pracovištěm v ČR, které v roce 2011 implantovalo pacientce trifokální čočku.