Lektoring První pomoci a zdravovědy


Zaměstnanci oddělení ARO se o víkendu zúčastnili rekvalifikačního kurzu ČLEN PRVNÍ POMOCI, jehož cílem bylo zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti výuky / lektoringu PRVNÍ POMOCI a ZDRAVOVĚDY. Kurz je pro tým důležitou přípravou na budoucí výuku resuscitačních technik a první pomoci pro laickou i odbornou veřejnost. "Účastníci absolvovali řadu instruktorských bloků včetně praktického výcviku v předmětech základní podpory životních funkcí, resuscitaci s automatickým externím defibrilátorem, Integrovaného záchranného systému, přednemocniční neodkladné péče ČR, zdravotních rizik pracovního prostředí, dále komunikačních lektorských dovedností a další," sdělil školitel PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA..

Ke zvýšení kvalifikace přispěla řada metod, které zohledňují nejnovější trendy v moderním pojetí výuky první pomoci, dle aktuálních evropských doporučení ERC GUDELINES. Seznámeni byli s novými výukovými pomůckami, elektronickými resuscitačními modely s podporou AV techniky, AED simulátory, trenažery simulujícími dušení, maskovacími soupravami, spoustou zdravotnické didaktické techniky. Po náročném výcviku úspěšně složili závěrečnou zkoušku a zaslouženě získali certifikát s neomezenou platností, dle platné akreditace MŠMT ČR.

Kurzy laické resuscitace budou obnoveny na začátku roku 2023. Možno se přihlásit už nyní na emailu: petra.cerno@onhb.cz

Více na https://www.rescuetraining.cz/skoleni-a-kurzy/instruktor-prvni-pomoci/