BIOPSIE PRSNÍ ŽLÁZY


Při nálezu ložiska v prsu, které je podezřelé z nádorového bujení, provádíme odběr tkáně k dalšímu vyšetření – patolog je schopen z malého vzorku (cca 1,5x20 mm) určit povahu podezřelého ložiska. Při prokázání zhoubného charakteru se provádí i stanovení hormonálních receptorů a dalších ukazatelů, aby se strategie léčby každé pacientce „ušila na míru“.Dvě ložiska nádoru prsní žlázy

 

Indikace – stanovení povahy podezřelého ložiska, u zhoubných nádorů stanovení dalšího postupu, u nezhoubných (většinou se neoperují) potvrzení jejich neškodnosti.

Příprava k vyšetření – žádná, několik dnů před vyšetřením se doporučuje vysadit protisrážlivé léky (Anopyrin), u warfarinisovaných pacientek kontrola INR

Průběh vyšetření – odběr probíhá pod kontrolou UZ. Ložisko se zaměří, kůže  a odběrový kanál znecitliví a odběrová jehla se zavede před ložisko. Během odběru jehla vystřelí směrem do ložiska a do okénka jehly se nabere vzorek tkáně.  Ten se posílá k histopatologickému rozboru. Výkon je nebolestivý (vlastní žláza je necitlivá), nepříjemným momentem je pouze běžné umrtvení kůže.

Doba trvání celého výkonu - provádí se 3-5 odběrů, při nekomplikovaném průběhu přibližně 15 min.

Následná péče – nezbytné několikaminutové stlačení místa odběru, při bolestivosti přikládání studených obkladů, tělesné šetření ve zbytku dne, večer se nedoporučuje dlouhá koupel, pouze osprchování

Komplikace – větší či menší „modřina“ je vždy, větší  krvácení během odběru prodlužuje výkon (nutnost delší komprese mezi odběry), zřídka možnost zánětlivé reakce

 

Bioptické dělo

 

zpět