Seminář motivace pracovníků ve zdravotnictví


Jak si udržet zaměstnance? Zejména ty mladší generace. Jak je motivovat, jak s nimi komunikovat, aby nám neodešli jinam? Tak přesně tímto se zabýval seminář pro vrchní a staniční sestry s psycholožkou PhDr. Alenou Sehnalovou o motivaci zdravotníků s ohledem na mezigenerační rozdíly. Personální politika a motivace jsou v českém zdravotnictví důležitou položkou. Nedostatek zdravotníků může ohrozit chod oddělení a způsobit omezování péče, k čemuž již některé české nemocnice musely přistoupit.

Naše nemocnice si je vědoma problematiky  migrace a úbytku zdravotníků, a tak se těmto tématům intenzivně věnujeme.

Současné pracovní týmy jsou dnes tvořeny zástupci až čtyř generací. Společně jsme se  tak zamýšleli nad složením současných pracovních týmů, porovnávali jsme prostředí, která formovala typy lidí jednotlivých generací, a vymezili jsme odlišnosti, které z toho plynou – například v jejich osobnostní a profesní výbavě, pracovním nasazení a výkonu, očekávání od osobního i profesního života apod.

Výsledkem semináře tak bylo hlubší pochopení odlišností zaměstnanců jednotlivých generací a formulace předpokladů řešení vzájemného nesouladu až nemožnosti se domluvit. Součástí semináře též byly vnitřní motivátory zástupců jednotlivých generací a jejich odlišné uplatnění v pracovním procesu a uplatnění v moderním vedení a řízení současných týmů.

Hlavní témata:. Změny na současném trhu práce a specifika těchto změn ve zdravotnictví. Příslušníci generace X,Y a Z – nejčastěji zastoupení v pracovních týmech.. Jaké nároky mají tito zaměstnanci, jaká jsou jejich očekávání? Engagement a management v současných týmech. Co nám nejvíce chybí v motivaci zaměstnanců k výkonu, kvalitě a dlouhodobé spolupráci ?

 

Velice DĚKUJEME lektorce JUDr. Aleně Sehnalové za skvělý seminář!