CT = VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE


Princip
CT je přístroj  který pomocí rentgenového záření umožňuje vyšetřit prakticky jakoukoli část těla. Získaná data po průchodu rentgenového záření vyšetřovanou oblastí jsou poté zpracována vysoce výkonnými počítači a výsledkem jsou pak jednotlivé řezy (obrázky) vyšetřované oblasti. Je však třeba upozornit, že CT metoda u některých typů onemocnění  (zejména míchy a mozku)  pro malou výtěžnost není vhodná a je lépe ji v takových případech nahradit magnetickou rezonancí.                                                                 

vybavení CT


Kontraindikace CT – jedinou relativní kontraindikací je  těhotenství.  U  neklidných  či nespolupracujících pacientů  lze vyšetření provést jen v analgosedaci v přítomnosti anesteziologa.

Indikace CT

CT vyšetření  provádíme  po objednání  lékařem  - pacient se sám k vyšetření  neobjednává. Většinu vyšetření lze provést ambulantně, pouze terapeutické výkony (biopsie a drenáže) provádíme zásadně za hospitalizace pacienta.  Akutní vyšetření jsou prováděna  bez objednání v co nejkratší době. CT  vyšetření je pro akutní stavy dostupné 24 hodin denně.

Nejčastěji na CT vyšetřujeme:
  • Orgány dutiny břišní a pánve a  plíce – pro zánětlivá nebo nádorová onemocnění (diagnostika a kontrola po léčbě)…
  • Mozek – vyšetřujeme při podezření na nádorová onemocnění, krvácení do mozku, mozkový infarkt (ischemie), úrazy hlavy …
  • Páteř –  vyšetření je zpravidla  vyžadováno při podezření na výhřez meziobratlových plotének,  poranění páteře ,  změny struktury obratlů např. u pacientů s nádorovým onemocněním...
  • Cévní struktury – mozku, plic a břicha (výdutě, zúžení a uzávěry cév )
  • Tlusté střevo – tzv. virtuální kolonoskopie, která se zpravidla provádí při selhání klasické kolonoskopické metody (endoskopický výkon prováděný  lékařem - gastroenterologem), chceme-li odhalit nádorová či zánětlivá postižení tlustého střeva

Některá vyšetření  (zejména v oblasti  břicha a plic) je třeba provádět s podáním (barvící) jodové kontrastní látky, která  pomůže odlišit normální struktury  například od nádoru. Před takovým vyšetřením musí být pacient lačný nejméně 5 hodin. Kontraindikace a možné nežádoucí účinky  kontrastní látky jsou popsány v kapitole o angiografii.

Na CT  lze provádět i intervenční výkony – biopsie a drenáže. Jejich princip je popsán v samostatné kapitole.

Vlastní vyšetření trvá jen několik minut, u složitějších vyšetření maximálně desítky minut. Získaných dat (obrázků) je však velké množství, jejich hodnocení je časově náročné a  proto výsledky vyšetření jsou k dispozici  až v odpoledních hodinách nebo druhý den.

Ukázky  CT nálezů  -  3D rekonstrukce

CTAG břišní aorty 

CT hrudníku – trauma

CT virtuální kolonoskopie

 

zpět