Nový skiagrafický systém je již v provozu


Skiagrafický komplet YSIO X.pree představuje nové řešení rentgenových přístrojů. Je vybaven novou generací inteligence a definuje novou cestu, jak zvládat pracovní vytížení. "Jedná se první model daného typu přístroje v ČR s funkcemi 3D kamery, automatického nastavování kolimátoru při vyšetření hrudníku nebo nastavení kolimace z ovládací stanice," upřesnil vedoucí oddělení zdravotnické techniky Ing. Adam Fila.  Inovativní řešení usnadní práci radiologickým asistentům a v neposlední řadě dokáže automaticky volit optimální dávku záření. Tím je šetrný pro pacienty.

"Modernizace a vývoj jde v oblasti diagnostických přístrojů velice rychle kupředu. Obnova techniky je pro naše oddělení podstatná a velice důležitá," sdělil primář oddělení MUDr. Robert Pípal. Přístroj YSIO X.pree od společnosti Siemens nabízí funkce platformy myExam Companion, které převádějí data do odborných vyhodnocení a využívají plného potenciálu jak technologie, tak i pracovníků, kteří ji obsluhují. Přístroj je vybaven 3D kamerou pro nastavování polohy pacienta a Auto Thorax Collimation pro automatické nastavování kolimátoru při vyšetřeních hrudníku. Cena přístroje se vyšplhala na 7.149.000 bez DPH a byl pořízen díky dotaci z projektu IROP. Součástí projektu byly i stavební úpravy celého pracoviště a vytvoření adekvátního zázemí pro personál.