Projekt se zaměřuje na záchyt karcinomu plic


Plicní ambulance se zapojila do pilotního projektu – Program časného záchytu karcinomu plic. Karcinom plic je nejčastější typ nádorového onemocnění plic. Může být částečně geneticky podmíněn, ale hlavní příčinou vzniku jsou vnější faktory, zejména kouření. Část populace má bezpříznakový průběh a dostaví se k lékaři pozdě, v době kdy nelze již nádor operativně řešit.

Proto je včasná diagnostika nemoci zásadní.

Cílová skupina populace:

· Věk: 55 – 74 let.

· Současní nebo bývalí kuřáci.

· 20 a více balíčkoroků.

· U současných kuřáků ochota přestat kouřit.

· Ochota být zařazen do programu časného záchytu karcinomu plic.

 

Podmínky vstupu do programu:

· Doporučení od praktického lékaře.

· Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně vyplněný dotazník (bude vydán na plicní ambulanci).

· Objednání se do plicní ambulance 569 472 450.

Pacient bude objednán k funkčnímu vyšetření, RTG plic a následně bude pozván k zhodnocení výsledků a vyšetření pneumologem.