Výměna gama kamery


Nová hybridní gama kamera umožňující celotělové SPECT a SPECT/CT vyšetření je špičkovým modelem, který od minulého roku využívají lékaři naší nemocnice. Kombinuje vysoce výkonné CT s pokročilým zobrazováním SPECT tak, aby vyhovovalo i těm nejnáročnějším situacím. Ročně totiž oddělení nukleární medicíny na tomto přístroji provede 6 tisíc diagnostických a terapeutických výkonů.

„Jedná se o obměnu přístroje po 14 letech. Tato nová gama kamera disponuje moderním softwarem a je přínosem pro prakticky všechny lékařské obory naší nemocnice, zejména pro onkologii, ortopedii, pneumologii, endokrinologii, urologii ale i pro kardiologii, neurologii, interní lékařství či chirurgii a nefrologii. Sofistikovaný hardware značně zvýší také komfort pro pacienty,“ říká primář oddělení MUDr. Petr Libus.

Jde o flexibilní systém Symbia Intevo Bold firmy SIEMENS nabízející řadu výkonných a jedinečných možností SPECT a CT. Finanční prostředky na její nákup jsme získali z evropských fondů. Pořizovací cena byla 24.5 milionu korun. „Jde o špičkový a nejvyšší model řady Symbia této firmy s 32 řadovým transmisním CT. Dochází k vyššímu rozlišení obrazu a technologie umožňuje lépe lokalizovat a charakterizovat onemocnění pro přesnější vyjádření stavu,“ dodal vedoucí oddělení zdravotnické techniky Ing. Adam Fila Celý systém obsahuje výpočetní systém s akvizičním pracovištěm a vyhodnocovacími pracovišti, s připojením a komunikací se stávajícími nemocničními systémy.

Obor nukleární medicína historicky rozvinul molekulární zobrazování a jako jediný obor jej v široké míře využívá i v klinické praxi. Základem činností oboru je využívání otevřených zdrojů ionizujícího záření pro diagnostiku a terapii. Jako součást diagnostického zobrazování s otevřenými zářiči využívá také generátory ionizujícího záření.

Oddělení nukleární medicíny opakovaně obhájilo nejvyšší odbornou NM akreditaci II. stupně a účastní se výuky a školení nových pracovníků v nukleární medicíně. V onkologii spolupracuje na detekci metastatického procesu kostního či primárních kostních tumorů. Významného rozvoje se dočkala i diagnostika neuroendokrinních tumorů a chorob nadledvin. Zavedena je ambulantní léčbu hyperthyreóz. V pneumologii se jedná zejména o diagnostiku embolií do větví plicnice a kvantifikací plicní perfuze a ventilace. Neurologie a psychiatrie používá metody nukleární medicíny k časné diagnostice ischemií v oblasti mozku, diagnostice syndromu demence, ke zjištění epileptogenního fokusu, diagnostiku tranzitorní ischemické ataky, vaskulární rezervy mozku a diagnostiku Parkinsonovy nemoci. Významná je spolupráce s ortopedickým oddělením jak v diagnostice, tak v léčbě zejména v oblasti osteologie, diagnostice zánětů a léčbě chronických zánětů kloubů. V osteologii kromě onkologických indikací je velice důležité sledování septických kostních zánětů, aseptických nekróz. Dále se nukleární medicína zabývá zjišťováním trombózy hlubokého žilního systému či detekcí sentinelových uzlin, atd. Více – Spektrum péče Oddělení nukleární medicíny.