FIBROBRONCHOSKOPIE


Co je to fibrobronchoskopie?
Jde o základní vyšetřovací metodu užívanou v pneumologii (v plicním lékařství) k diagnostice a léčebným výkonům v průduškách (v průduškovém kmeni).
S její pomocí diagnostikujeme nádory, záněty průdušek a plic, zasahujeme při vynětí cizích těles, provádíme odsávání hlenu a výplach průdušek, stavíme krvácení a aplikujeme léky.

Jaký přístroj užíváme?
K dispozici máme bronchofibroskopy různé šíře, jedná se ohebné endoskopy, na jejichž horním konci je pevná část s ovládáním, kterou drží lékař během vyšetření v ruce. Na druhém konci endoskopu se nachází videokamera, pracovní kanál a zdroj světla.

Příprava pacienta, místní anestezie (znecitlivění)a vlastní vyšetření
Vyšetření provádíme buď ambulantně, nebo za hospitalizace (rozhodující je zdravotní stav pacienta). Před samotným vyšetřením je nutné znát elektrokardiogram, plicní funkce, hodnoty krevních plynů, krevní obraz včetně počtu trombocytů a krevní srážlivost.

 


Krevní odběry u ambulantních pacientů je zapotřebí zajistit dopředu odesílajícím lékařem.

Před vyšetřením 24 hodin nekuřte, 12 hodin nejezte a od 5 hodin od rána nepijte.

Večer před samotným vyšetřením je vhodné užít Codein 30mg TBL a Diazepam 10mg TBL k celkovému zmírnění dráždivého kašle během výkonu. Tyto léky Vám může předepsat odesílající lékař.

Pokud užíváte pravidelně léky např: na vysoký krevní tlak, tak je ráno užijte dle zvyklostí a zapijte douškem vody. Mimo léků na cukrovku!

Doporučujeme doprovod dospělé osoby.

Podepsaný informovaný souhlas.
Vyšetření se provádí na bronchoskopickém sálku, kde lékař provede lokální anestezii kořene jazyka, nosohltanu, hlasivek a horní části průdušnice, kapáním slizničního anestetika (mesocain, tetracain) laryngeální stříkačkou event. doplní anestetikem xylocain ve spreji. Dle stavu pacienta a jeho tolerance výkonu lze použít i zklidňující prostředky nitrožilně. Z tohoto důvodu je vhodné mít sebou doprovod. Vlastní vyšetření na našem pracovišti provádíme vleže. Ústy pacienta zavedeme bronchofibroskop a prohlédneme oboustranně průduškový strom, případně odebereme vzorky hlenu, sliznice či patologické tkáně k mikrobiologickému, cytologickému a histologickému vyšetření nebo aplikujeme potřebné léky, provádíme odsávání hlenu, bronchiální výplach, stavíme krvácení aj.

Po ukončení vyšetření pacient 2 hodiny nesmí nic jíst a pít, vzhledem k možnosti vdechnutí potravin či tekutin.

Po samotném vyšetření se provádí kontrola fyziologických funkcí (TK, pulz, hladina O2) následně pacient vyčká minimálně 30 minut v čekárně. Poté je zhodnocen jeho stav a odchází.

Pokud byla použita nitrožilní sedativa, nesmí řídit!!!
Kontraindikace je u pacienta s akutním srdečním infarktem, s těžší poruchou srdečního rytmu, s bolestmi na hrudi typu anginy pectoris, se srdeční nedostatečností, s nedostatečným okysličením či vysokým obsahem kysličníku uhličitého v krvi a těžkou bronchiální obstrukcí a bronchiální hyperreaktivitou (zvýšenou průduškovou dráždivostí). 

Komplikace - jsou ojedinělé a zvládnutelné (viz informovaný souhlas).

 

 

 

 

 

zpět