Úsek léčebné výživy a stravování


Vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování: Jana Poláková 569 472 595
Zástupkyně: Zdeňka Caklová (nutriční terapeutka)
Nutriční terapeutky: Ludmila Žáková
Mgr. Karolína Fidlerová
Bc. Jana Malimánková

Bc. Hana Prchalová

                                         
 NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

 tel.: 569 472 264 nebo 569 472 265


KDE NÁS NAJDETE

 Budova č.7

Nutriční ambulance se nachází v budově č. 13

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník, který vykonává povolání v rámci preventivní péče na úseku klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojení nutričních potřeb hospitalizovaných i ambulantních pacientů. V případě, že je pacient v nutričním screeningu označen jako rizikový z hlediska malnutrice, provádí nutriční terapeut vyšetření a zhodnocení nutričního stavu pacienta a stanovuje následná opatření. Nutriční terapeut vypracovává individuální nutriční plán pro pacienta v riziku podvýživy, s podvýživou, s potravinovými alergiemi a dalšími specifickými potřebami. provádí konzultaci a edukaci daných diet podle druhu onemocnění, tvoří edukační materiály k příslušným dietám.  Dohlíží také na kvalitu stravy připravovanou stravovacím provozem a kontroluje výdej stravy pro lůžková oddělení.

Nabízíme:

Propočítávání  nutričních hodnot
Sestavení jídelníčku na míru
Konzultační diety - redukční, diabetické, bezlepkové, s omezením zbytků, žlučníkové, pankreatické, nízkobílkovinné, histaminové, dialyzační, nízkopurinové, atd.
Konzultace - stravování dětí a dospělých, strava v těhotenství a při kojení, sportovní výživa
Péči o pacienty s poruchou příjmu potravy
Podporu při malnutričních stavech
Konzultaci umělé výživy (včetně propočítání enterální a parenterální výživy)

Ve spolupráci s dětským oddělením funguje také obezitologická poradna. Oddělení zajišťuje stravování pro hospitalizované pacienty, zaměstnance nemocnice i veřejnost a celodenní stravu klientům DPS Husova a MŠ Husova