VYŠETŘENÍ SENTINELOVÝCH UZLIN


Vyšetření sentinelových uzlin s následnou radiačně navigovanou chirurgickou operací.
Jedná se o novou metodu, která se v naší nemocnici již běžně používá. Slouží k zlepšení diagnózy a následné léčby pacientů s nádorem. Radiofarmakum se aplikuje do okolí nádoru a odtud se šíří do mízních uzlin. První uzlina - tzv. sentinelová (strážní) - je důležitá pro další postup léčby. Na oddělení nukleární medicíny se určí její poloha a při operaci se přesně zjistí pomocí přenosného detekčního přístroje – gamasondy. U chirurgického výkonu je přítomen pracovník z nukleární medicíny, vlastní operační výkon dělají chirurgičtí lékaři. Histologické vyšetření na specializovaném pracovišti (patologii) vyjmuté sentinelové uzliny je důležité pro volbu další léčby.

 

zpět