Pietní místo u infekčního pavilonu


Před infekčním pavilonem vzniklo pietní místo v souvislosti s pandemií Covid - 19. Autorem je sochař PaeDr. Radomír Dvořák, dárcem materiálu Granit Lipnice s.r.o. Kámen PIETA má po délce přes 3 metry a váží přes tunu. "Formátování a sochařské zásahy zabraly přes dvacet hodin," sdělil Radomír Dvořák. Pietní místo vzniklo na základě přání blízkých našich pacientů vytvořit v areálu nemocnice místo, kde by bylo možné zapálit svíčku. V naší nemocnici zemřelo v souvislosti s Covid-19 více než 300 pacientů.
Radomír Dvořák je autorem již několika uměleckých děl v budovách a areálu nemocnice - například altánu Tři Grácie, soch Hygeia - bohyně zdraví, Dafne, sochy Alfa a Omega a další.
Veškerá díla autor nemocnici věnoval, za což mu patří VELIKÉ DÍKY.