Miminka narozená v měsíci září


Kopecká Ema Lajkebová Liliana Mašek Lukáš
Vacek Christian Vencelides Tobiáš Dvořák Radek
Novotný Damián Sajdlová Barbora Topalová Daniela
Štrobl Ondřej Janda Matyáš Moraru Sofie
Vlčková Pavla Wurm Jakub Zerzánek Pavel
Novák Tobiáš Pátková Karla Toronyiová Julie
Kruntorád Matěj Lajkebová Liliana Neuwirthová Anežka
Hájková Valentýna Karafiátová Valentýna Krchová Valérie
Adamec Matyáš Ragnar Chaloupková Nella Dočekal Jakub