PUBLIKUJEME - SMIS


"Mladí lidé jsou již do velké míry odolní vůči infekci SARS-CoV-2 a nepředstavují závažné riziko z hlediska jejího šíření ve společnosti. Naopak tím, že jejich imunitní systém zvládá (často bez příznaků) potlačit infekci, tito studenti přispívají k navození „kolektivní imunity“. Takový je závěr studie, která probíhala v naší nemocnici za účasti 196 studentů Gymnázia Havlíčkův Brod. Při celkovém počtu 265 oslovených studentů se studie zúčastnilo 74,0 % všech studentů tří ročníků vyššího gymnázia.

ODKAZ NA ČLÁNEK - https://www.prolekare.cz/novinky/jak-je-to-s-imunitou-stredoskolskych-studentu-vuci-koronaviru-127659

Velmi děkujeme řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod PhDr. Hynku Bouchalovi, Ph.D., a všem zaměstnancům, kteří se na studii podíleli, za pomoc s její organizací. Děkujeme také vedení Nemocnice Havlíčkův Brod a zaměstnancům laboratoře za pomoc s realizací vyšetření. V neposlední řadě děkujeme desítkám dárců, kteří naši studii pomohli financovat. Největší radost máme z toho, jaký zájem o ni měli studenti a jak pozitivní ohlas vyvolala (nejen) v jejich rodinách.

MVDr. Václav Fejt
laboratoř imunologie a sérologie, Oddělení společných laboratoří, Nemocnice Havlíčkův Brod

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
Imunologická laboratoř GENNET, s. r. o., Praha
4BIN – Centrum pro bayesovskou inferenci

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
Oddělení virologie, Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Katedra biomedicínských oborů LF OU v Ostravě

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK v Praze

Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS)
http://www.smis-lab.cz/