Stavební úpravy - gynekologie


V hlavní lůžkové budově probíhá několik stavebních úprav. Nový vstup a úpravy části lůžkového oddělení se týká i naší gynekologie. Z toho důvodu je omezena kapacita lůžek. Hospitalizujeme pouze akutní případy. Vstup na 3.NP lůžková část gynekologie je momentálně zpřístupněn zadním vchodem na oddělení. Cesta je značena přes RDG oddělení /na zemi po zelené čáře,  na stěnách pak červenými šipkami/.

Pacienty Covid-19 pozitivní budou ošetřeny a hospitalizovány v Nemocnici Jihlava.

Vzhledem k tomu, že navrhované stavební úpravy budou realizovány v interiéru objektu, nedojde k zásahům do architektonického výrazu budovy. V exteriéru bude u vstupu do objektu interny nahrazena stávající nevzhledná provizorní dřevěná rampa atestovanou zdvihací plošinou. S úpravami uvnitř budovy souvisí bourací a demontážní práce nenosných konstrukcí a prvků nevyhovujících novému dispozičnímu uspořádání či konstrukcí a prvků ve špatném technickém stavu. Demontovány budou měněné požární uzávěry – prosklené stěny s dveřmi, střešní okna, některé zařizovací předměty. Bourány budou úseky dřevěných omítaných podhledů, části příček, podlah a obkladů. Nové příčky jsou z přesných pórobetonových příčkovek na speciální tenkovrstvou maltu. Všechny nové příčky musí splňovat požadavky akustické i požární. Na rozhraní požárních úseků (vstupy do oddělení) budou osazeny nové požární uzávěry s požadovanou požární odolností - hliníkové prosklené stěny s dveřmi. Do nově vytvořených místností budou osazeny typové dřevěné otočné dveře hladké plné do ocelových či dřevěných obložkových zárubní, ve střeše interny nová střešní okna. V určených místnostech budou položeny nové podlahy (protiskluzné vinyly v sociálních zařízeních gynekologie), v místnostech, kde stávající nášlapná vrstva vyhovuje novým požadavkům, zůstane zachována, případně dojde k jejímu vyspravení či upravení. V nově vytvořených místnostech budou zavěšeny minerální kazetové podhledy se zapuštěnými svítidly a výustkami VZT.

V nově vytvořených a rekonstruovaných místnostech budou osazeny nové zařizovací předměty sanitární techniky dle účelu dané místnosti. S osazením zařizovacích předmětů souvisí napojení na instalace – vodovod a kanalizaci. V nově vytvořených a rekonstruovaných místnostech bude doplněna silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace – světelné a zásuvkové rozvody, osazena nová světla. Sociální zařízení budou vzduchotechnicky odvětrány. Součástí zakázky je i nejnutnější dovybavení místností nábytkem a zařízením.