NENÁDOROVÁ RADIOTERAPIE


Nenádorová radioterapie je lékařské ozáření, které se provádí u nezhoubných onemocnění.
Cílem nenádorové radioterapie je úleva od obtíží způsobených nezhoubným onemocněním, eventuálně zabránění zhoršení funkce postiženého orgánu.
Jde o ozáření degenerativních chorob se záměrem analgetickým a protizánětlivým.

Nejčastěji jde o bolesti patní ostruhy, bolesti při pokročilých artrózách kloubů (např.kolena, kyčle,ramena) nebo zánětech kloubů (např. tenisový loket),  též bolesti při degenerativních změnách páteře a podobně.

Léčbu doporučuje ošetřující lékař (praktik, ortoped,  rehabilitace).
Léčbu ordinuje lékař-radioterapieut.

Na našem oddělení používáme ozařovací rentgen.
Léčbu provádíme většinou ambulantně, pouze u nepohyblivých pacientů lze domluvit hospitalizaci.

Léčba je většinou aplikací série dávek, jejichž počet, velikost a opakování určuje dle diagnózy a stavu ordinující lékař.

Při vstupním vyšetření ordinujícím lékařem je stanoven léčebný postup, se kterým je pacient seznámen. Po podepsání informovaného souhlasu pacientem je aplikována 1.dávka z určené série.
Kontrola lékařem je při ukončení radiace.

K tomuto typu ozáření není třeba speciálních vyšetření, stačí doporučení lékaře s jasným popisem změn nebo s RTG-snímkem.
K léčbě je vhodné se předem telefonicky objednat na čísle  569 472 393 nebo 569 472 516.

Léčba je snášena většinou pacientů bez komplikací, efekt léčby ale nastává se zpožděním – někdy až 8 týdnů po ukončené léčbě.
Nastane-li uspokojivý efekt, lze mnohdy „osvobodit“ pacienta od dlouhodobého používání analgetik, které ve většině případů již mají jen omezený efekt.

 

zpět