Zjištění protilátek SARS-CoV-2 pro samoplátce


Chcete si nechat otestovat hladinu celkových protilátek SARS-CoV-2 ze vzorku žilní krve? Test pomůže zjistit, zda jste přišli v minulosti do kontaktu s virem a Váš imunitní systém si vytvořil protilátkovou odpověď.

Zájemci si od 25.5.2021 mohou v Nemocnici Havlíčkův Brod nechat otestovat hladinu celkových protilátek SARS-CoV-2 ze vzorku žilní krve. Test pomůže zjistit, zda klient přišel v minulosti do kontaktu s virem a jeho imunitní systém si vytvořil protilátkovou odpověď.

Zájemci o vyšetření se mohou registrovat přes objednávkový a rezervační systém Kraje Vysočina na adrese https://odbery.kr-vysocina.cz/

Odběr krve provádíme v odběrové místnosti OSL (Oddělení společných laboratoří). Suterén budovy č.2 - hlavní lůžková budova - podlaží -1.

Na odběr protilátek se dostavte s platným průkazem totožnosti. Nejlépe 3 hodiny po jídle.

Stanovení protilátek včetně odběru krve a vydání výsledkového listu je zpoplatněno částkou 500,-Kč. Platba probíhá převodem z účtu nebo on-line platební kartou. Po zaplacení uvedené částky obdrží zájemce potvrzovací SMS zprávu. Ve zvolený den a čas se dostaví k odběru do odběrové místnosti laboratoře.

O vydání výsledku budou zájemci o vyšetření informováni SMS zprávou ve tvaru pozitivní nebo negativní. Přesná hodnota protilátek včetně komentáře je k vyzvednutí na stránkách Kraje Vysočina v objednávkovém a rezervačním systému pod záložkou Vyzvednout výsledky.