Poděkování sestrám


Den sester jsme oslavili červenými růžemi pro personál nemocnice ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

"Velice si vážím práce, nasazení, ochoty a vstřícnosti, se kterou se u našeho ošetřovatelského personálu setkávám. Poděkování by si zasloužili každý den, obzvláště  v posledním, náročném roce," říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, Ph.D. Část květin dovezla osobně vedoucí Katedry zdravotnických studií VŠPJ PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. Vedení nemocnice dokoupilo květiny i pro ostatní personál, který byl dnes v práci, a tak červenou růži jako poděkování obdržel i ostatní personál nemocnice.

Zdravotníci květiny obdrželi z rukou studentek VŠPJ, které v předchozích měsících vypomáhaly v nemocnicích a dalších zdravotnických i sociálních zařízeních. „Jsem velice hrdá, že na naší vysoké škole máme takové studentky a studenty, kteří dovedou v potřebnou chvíli obětovat svůj čas i pohodlí a vrhnout se do fyzicky i psychicky náročných situací, se kterými neměli do té doby zkušenost,“ reagovala na naše slova chvály k práci studentů VŠPJ vedoucí katedry PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD..

Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání sestry.

VEDENÍ NEMOCNICE DĚKUJE VŠEM sestřičkám, ale i ostatnímu personálu.