Přítomnost u porodu


Tatínek/partner u porodu, bez rizikové anamnézy či známek onemocnění, je u nás samozřejmostí bez omezení. Přítomnost třetí osoby nebo jiné osoby místo tatínka/partnera při porodu je v naší porodnici možná, pokud osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a:

a)osoba absolvovala nejdéle 48 hodin předtím RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b)osoba má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

c) v době 90 dnů předtím prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Přítomnost vždy s ochranou dýchacích cest. ZDE

Těšíme se na Vás!