Podávání monoklonálních protilátek


Podávání monoklonálních protilátek OBNOVENO!

Neregistrovaný humánní léčivý přípravek REGN-COV2

 REGN-COV2 (kasirivimab a imdevimab)

Léčivé přípravky budeme podávat ambulantně na infekčním oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace po předchozím ambulantním vyšetření pacienta. Doba aplikace je 30-60 minut aplikace + 60 minut následné observace.

Pacient bude odeslán ambulantním specialistou nebo praktickým lékařem a MUSÍ splňovat níže uvedená kritéria. MUSÍ mít s sebou žádanku od lékaře s doporučením a diagnózami splňujícími kritéria, jinak NEBUDEME léčivý přípravek aplikovat.

NUTNÁ domluva předem - Žádáme o předchozí telefonickou domluvu o odeslání ambulantního pacienta k aplikaci na služební tel. 569 472 321 (mezi 8:00 – 12:00 hodin) děkujeme.

Aplikace každý den 8:00 – 13:00 hodin (včetně soboty a neděle).

Léčivé přípravky je možné podat pacientovi pouze na základě elektronické žádanky (ISIN), ve které indikující lékař uvede všechny požadované informace včetně rizikových kritérií.

Do ISINU budou pacienta zadávat lékaři infekčního oddělení NHB na základě informací ambulantního specialisty nebo praktického lékaře, který pacienta odešle k aplikaci.

Odesílající lékař musí dopředu informovat pacienta, že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby.

Pacient musí podepsat informovaný souhlas s podáním neregistrovaného léčivého přípravku BAMLANIVIMAB, REGN-COV2 – na infekční ambulanci.