Aktuality z oddělení patologie


Rozšíření imunohistochemických vyšetření o nové protilátky

V rámci flexibilního rozsahu akreditace pro metodu SOP_PAT_03 Imunohistochemická vyšetření antigenů rozšířila v dubnu 2022 Histologická laboratoř oddělení patologie spektrum imunohistochemických vyšetření.

Jde o následující antigeny/protilátku:

CD68 – protilátka Monoclonal Mouse Anti-Human CD68 značí makrofágy a je užitečným nástrojem pro identifikacei M4 (myelomonocytárních) a M5 (monocytárních) typů akutní myeloidní leukémie a histiocytárního sarkomu.


V rámci flexibilního rozsahu akreditace pro metodu SOP_PAT_03 Imunohistochemická vyšetření antigenů rozšířila v roce 2020 Histologická laboratoř oddělení patologie spektrum imunohistochemických vyšetření.

Jde o následující antigeny/protilátky:

p16 - protilátka se používá v onkopatologii, u lézí krčku děložního, je prognostickým faktorem u NSCLC (nemalobuněčného karcinomu plic) a GIST (gastrointestinálního tumoru) a tonsilárních karcinomů. Dále se používá v dermatopatologii.

CD31 - Protilátka CD31 je používána při diagnostice endoteliálních buněk v benigní i maligní nádorové tkáni, včetně angiosarkomů, dále je požívána ke značení cév při stanovení angiogeneze u různých nádorů.


 V rámci flexibilního rozsahu akreditace pro metodu SOP_PAT_03 Imunohistochemická vyšetření antigenů rozšířila histologická laboratoř oddělení patologie spektrum imunohistochemických vyšetření o následující antigeny/protilátky:

Actin (MA) – marker svalové diferenciace buněk, především k diagnostice leiomyomů, leiomyosarkomů a rhabdomyosarkomů

CD117 – slouží k identifikace některých nádorů, zvláště GIST, seminomů a mastocytárních afekcí

CD10 – používá se k typizaci maligních lymfomů, stromálních nádorů endometria a identifikaci karcinomů (hepatocelulární, renální)

MSH6, PMS2, MLH1, MSH2 – jedná se o tzv. Mismatch repair (MMR) proteiny, jejichž absence u kolorektálních či endometriálních karcinomů je možným indikátorem dědičného tzv. Lynchova syndromu. Non-hereditární kolorektální karcinomy s absencí MMR proteinů pak vykazují i některé odlišnosti stran onkologické léčby.