Skype s pacienty na ONPaR


Možnost Skype spojení s hospitalizovaným pacientem

Pokud je Váš příbuzný hospitalizován na Oddělení následné péče a rehabilitace, máte možnost využít spojení pomocí komunikačního programu Skype.

Domluvit si termín hovoru můžete na telefonní lince:

Stanice A: 569 472 288
Stanice B: 569 472 283

Postup pro smluvení hovoru:

1. Rodina se telefonicky na uvedených číslech domluví s personálem oddělení, že by měla zájem o komunikaci s blízkým.
2. Nadiktuje sestře svůj skype účet a domluví si čas hovoru.
3. Sestra v danou dobu dojde k pacientovi, spojí se s udanou adresou na Skype a předá tablet hospitalizovanému pacientovi.

Rodina musí respektovat systém práce na oddělení a dodržovat domluvené termíny. Dojde-li k nějakému problému, neukázněnosti rodiny stran nastavených pravidel - nebude další spojení umožněno. Pokud bude komunikace probíhat v pořádku, bude účet v zařízení ponechán pro možnost spojení po dobu hospitalizace nemocného a následně vymazán.